Over de OrganisatieSprint

Een OrganisatieSprint is een manier van oplossen van organisatieproblemen voor medewerkers, door medewerkers. Samen met de eindgebruiker -de collega’s- komt het sprintteam binnen 5 dagen tot een getest prototype van een oplossing, waarbij de focus ligt op de vraag hoe we organiseren. In een OrganisatieSprint koppelen we denken en doen zo snel mogelijk aan elkaar. We combineren design thinking met de kennis, kunde en ervaring van anders  organiseren. 

In een OrganisatieSprint ga je samen met je collega’s:

  • nieuwe vaardigheden leren en meteen toepassen;
  • daadwerkelijk onderzoek doen naar wat (nog) beter organiseren in de weg staat;
  • en tegelijkertijd toepassingen ontwerpen en testen om deze hobbels duurzaam te overwinnen.

De OrganisatieSprint: de theorie

De organisatie wordt gevormd door mensen. Die mensen werken met elkaar samen om bepaalde doelen te bereiken. Maar soms loopt die samenwerking niet helemaal soepel. Dan ontstaan er patronen die niet functioneel meer zijn voor de doelen die we onszelf gesteld hebben. Deze patronen goed in beeld krijgen en verhelpen is niet gemakkelijk, omdat je er zelf middenin zit  en er vaak geen tijd voor is.
De vraag is dan: hoe doorbreek je deze patronen wel? Door er samen met de mensen die deze patronen vormen en in stand houden met aandacht naar te kijken en grondig te onderzoeken. Door vervolgens gezamenlijk nieuwe gedragspatronen te ontwikkelen en daarmee te gaan experimenteren. En door deze nieuwe manier van werken te borgen in onderlinge afspraken en (ongeschreven) regels. De OrganisatieSprint… is een manier van het oplossen van hardnekkige problemen, voor medewerkers, door medewerkers, in een proces geleend uit de Design-wereld en verder ontwikkeld en geschikt gemaakt voor organisatievraagstukken door de mensen van Nieuw Organiseren. Zij hebben er elementen aan toegevoegd zoals: de principes van Rijnlands organiseren, improviseren, filosofie en theorieën over wat mensen in beweging brengt. 

Hoe dan?

De start is een zorgvuldige selectie van een Sprint-team. Dit is een team van circa zes medewerkers en leidinggevenden die een dwarsdoorsnede vormen van de organisatie en die de tijd en de middelen krijgen om zich vijf dagen lang bezig te houden met het oplossen van het hardnekkige vraagstuk. Het Sprint-team wordt begeleid door een aantal organisatie-ontwerpers.Organiseren doe je samen. Daarom zorgen we ervoor dat het effect niet beperkt blijft tot het Sprint-team. De momenten van onderzoek vinden plaats ‘in het veld’ en zichtbaar voor collega’s. Er wordt gewerkt in een centrale ruimte in het gebouw en de dagen wordt afgesloten met een (digitale) sessie waar alle collega’s voor worden uitgenodigd.

Voor iedereen in de organisatie is het duidelijk: “Hier wordt iets gedaan aan het probleem …”

5 dagen sprint

Samen met een Sprint-team doorlopen we de volgende stappen:

Dag 1: Kennis-maken en onderzoek
Tijdens deze eerste dag gaan de leden van het Sprint-team met elkaar in gesprek over de organisatie, het probleem en de eigen rol en ervaringen daarmee. Op basis van dit onderzoek formuleren we een eerste, voorlopige probleemdefinitie. Ook kijken we naar de frames die van invloed zijn op het ontstaan en instandhouden van het probleem. Met deze definitie en de frames gaat het Sprint-team onderzoek doen bij collega’s, om hun probleemdefinitie te toetsen en aan te scherpen. Met deze feedback gaan we naar dag 2.

Dag 2: De probleemdefinitie en doel van de sprint 
Welke inzichten heeft het onderzoek bij collega’s over het probleem opgeleverd? Het team komt met een heldere omschrijving van het probleem en de aspecten die het probleem veroorzaken en beïnvloeden. We scherpen het doel van de sprint verder aan.

 

Dag 3: Ideeën- en ontwerpfase 
Er worden zoveel mogelijk ideeën verzameld voor de oplossing van het  probleem. Daarbij gaat het niet alleen om de simpele oplossingen, maar ook om een duurzame verandering van de manier van werken. We bouwen een aantal prototypes (een nieuwe manier van werken) en presenteren deze.

Dag 4: Testen
Een dag waarop de ontwikkelde prototypes zoveel mogelijk in de echte wereld worden getest. We gaan ook hier weer zo snel mogelijk DOEN, want doen levert andere data op dan iets bedenken (voor een ander) of ergens over praten.

Dag 5: Analyse, feedback en het creëren van goede gewoontes
De Grande Finale, nog 1 dag hard aan de slag waarin alle input van 4 dagen wordt verwerkt tot gezamenlijke wijsheid.Wat leren we van de tests? Welk probleem wordt er niet door opgelost? Welke experimenten kunnen we uitvoeren om onwenselijke gedragspatronen te veranderen en het prototype te verrijken? Dit kan gaan van kleine vervolgtests van ander gedrag tot radicale, organisatie-brede experimenten.

En het vervolg?

Organiseren is een werkwoord en het kan altijd beter. In 5 dagen is er veel bereikt: 

  • Er is meer inzicht in wat er daadwerkelijk speelt (door onderzoek in de organisatie); 
  • Het inzicht is vertaald naar een bereikbaar doel en een ontwerp; 
  • De eerste stap(pen) zijn gezet en er is geëxperimenteerd met  nieuwe gedragspatronen;
  • De teamleden hebben zich nieuwe waardevolle vaardigheden eigen gemaakt;  
  • Goede intenties zijn vertaald in goede gewoonten. 

De ervaring leert dat het energieniveau tijdens de sprint hoog is en de nieuwsgierigheid van collega’s groot. Er is momentum en iedereen wil en kan aan de slag. Uiteraard zijn wij na de OrganisatieSprint beschikbaar voor raad en daad, maar in principe kan de organisatie nu zelfstandig verder. De deelnemers van  het Sprint-team hebben de tools in handen om zelf aan de slag te gaan met andere hardnekkige problemen.